ICSE Result 2018-2019     


Name %
Arya Narke 98.00%
Krutarth Deshmukh 98.00%
Ronit Nanwani 98.00%
M. Richard Johnson 97.83%
Shreyas Mirkale 97.50%
Raj Parikh 97.50%

ICSE Result 2017-2018Name %
ARCHIT CHOUHAN 98.00%
TANVI TENDULKAR 97.50%
VEDANT GITTE 97.33%

ICSE Result 2016-2017     Name %
ROHINI CHOUDHARI 98.50%
ATHARVA CHAPORKAR 97.17%
HARSHVARDHAN SAI 96.67%
SWARIT BIDWALKAR 96.67%
YASH WANKHADED 96.67%